Stichting Hulpfonds Lions Club Tilburg

Informatie over de werkzaamheden van de Stichting Hulpfonds van de Lions Club Tilburg

Welcome op deze website

Middels deze website houdt het hulpfonds van de Lions Club Tilburg u op de hoogte van haar werkzaamheden en de doelen die zij ondersteunt. Jaarlijks wordt op deze website verantwoording afgelegd over onze financiele huishouding.

Groei

Groei

De leden van de Lions Club Tilburg willen met het besteden van hun fondsen het verschil maken voor lokale projecten.

Meer informatie

Aanvragen

Om voor een donatie in aanmerking te komen verzoeken wij u dit schriftelijk en onderbouwd te doen aan onze voorzitter de heer M. Hendriks op marchendriks@planet.nl

Meer informatie
ANBI status

Giften


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Meer informatie

Jaarcijfers

De verkorte verantwoording treft u hier aan. Neemt u gerust de gelegenheid om de complete jaarcijfers op te vragen bij de penningmeester van dit hulpfonds.

Meer informatie

Over

De "Stichting Lions Tilburg Hulpfonds" te oisterwijk per 1-1-2008 heeft tot doelstelling het toewijzen van de jaarlijkse inkomsten van de Lions Club Tilburg aan die doelen die voldoen aan de doelstelling van het Hulpfonds.

Voor 2015 is het belangrijkste doel dat de toewijzing van gelden plaats vindt aan regionale, lees doelen binnen de gemeente Tilburg.
De Stichting Hulpfonds Lions Club Tilburg is een stichting zonder winst oogmerk.

BESTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:


M.J.M. Hendriks MBA, Voorzitter.

L.W.F. van Stralendorff, Penningmeester.

Mr. E. Beele, Juridische zaken.

F.J.M. Schonk, Algemene zaken

 

De bestuursleden ontvangen noch vergoeding, noch onkostenvergoeding.


FONDSENWERVING
De stichting ontvangt haar gelden uit evenementen georganiseerd door de Lions Club Tilburg.

 JAARREKENING

De jaarrekening van de stichting kan worden opgevraagd bij de penningmeester. De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een 3 hoofdige commissie die benoemd wordt door de Lionsclub Tilburg.

FISCAAL NUMMER

Het RSIN of fiscaal nummer is 816041477