Stichting Lions Tilburg Hulpfonds

Informatie over de werkzaamheden van de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds van de Lionsclub Tilburg

Jaarverslag 2022

Het bestuur van de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds bestaat thans uit de heren Eric Beele (voorzitter), Wilbert Klokgieters (penningmeester) en Ton Bekkers (secretaris).

In het jaar 2022 zijn er 9 aanvragen uit de regio Tilburg financieel ondersteund voor een bedrag van in totaal € 18.216. Onder andere is een belangrijke bijdrage gegeven aan de Kerstpakkettenactie die de Lionsclub Tilburg jaarlijks organiseert. Ongeveer 400 kansarme gezinnen en alleenstaanden worden verblijd met een kerstpakket, dat door de leden zelf wordt samengesteld en rondgebracht. Dit jaar is ook een aantal pakketten verstrekt via de Pollepel van Pater Poels.

Daarnaast zijn er projecten / acties ondersteund van de Stichting Beat Batten, Vier het Leven, Community Academie West, een Event voor ICD dragers (implanteerbare Cardioverter Defibrilator), de Stichting Vrienden van Convivo, Stichting Peerke Donders Park, Verbeeten Challenge en TSC Olof.

Financieel verslag 2020, 2021 en 2022

Klik op de Jaarcijfers 2020 Stichting Lions Tilburg Hulpfonds, Jaarcijfers 2021 Stichting Lions Tilburg Hulpfonds of op de jaarcijfers 2022 Stichting Hulpfonds voor een gecomprimeerde financiële jaarrekening 2020, 2021 of 2022 van de stichting. In 2022 betreft de overhead vooral bankkosten van ongeveer € 177,-. De overige uitgaven betreffen donaties aan de projecten. Het eigen vermogen bedraagt thans € 69.583.