Stichting Lions Tilburg Hulpfonds

Informatie over de werkzaamheden van de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds van de Lionsclub Tilburg

Jaarverslag 2021

Het bestuur van de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds is in 2021 niet gewijzigd. Het bestuur bestaat derhalve thans uit de heren Eric Beele (voorzitter), Wilbert Klokgieters (penningmeester), Ton Bekkers (secretaris) en Jasper Cuijten.

In het jaar 2021 zijn drie nieuwe projecten financieel ondersteund, alleen relatief dicht bij huis. Dichtbij huis is een belangrijke bijdrage gegeven aan de Kerstpakkettenactie die de Lionsclub Tilburg jaarlijks organiseert. Ruim 300 kansarme gezinnen en alleenstaanden worden verblijd met een kerstpakket, dat door de leden zelf wordt samengesteld en rondgebracht. Dit jaar is ook een aantal pakketten verstrekt via de Pollepel van Pater Poels.

Daarnaast zijn er projecten ondersteund van Stichting GroeiTuin013, bijdrage t.b.v. realisatie van een nieuwe locatie en Stichting Muziekids, bijdrage t.b.v. de voorstelling Sterrenkijkers.

Financieel verslag 2019, 2020 en 2021

Klik op Jaarcijfers 2019 Stichting Lions Tilburg Hulpfonds.pdf, de Jaarcijfers 2020 Stichting Lions Tilburg Hulpfonds.pdf of op Jaarcijfers 2021 Stichting Lions Tilburg Hulpfonds.pdf voor een gecomprimeerde financiële jaarrekening 2019, 2020 of 2021 van de stichting. In 2021 betreft de overhead vooral bankkosten van ongeveer € 160,-. De overige uitgaven betreffen donaties aan de projecten. Het eigen vermogen bedraagt thans € 62.448. De voorziening welke gevormd was voor een meerjaren project is vrijgevallen t.g.v. de vordering die t.b.v. dit meerjaren project nog openstond.