Stichting Lions Tilburg Hulpfonds

Informatie over de werkzaamheden van de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds van de Lionsclub Tilburg

Jaarverslag 2019

Het bestuur van de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds is in de loop van 2019 niet gewijzigd. Aan het einde van het jaar heeft Huub Voorhuis overeenkomstig het rooster van aftreden zijn functie neergelegd. Het bestuur bestaat derhalve thans uit de heren Jan Melis (voorzitter), Jeroen Beijssens (penningmeester), Bas Bierens (secretaris) en Ton Bekkers.

In het jaar 2019 zijn vier nieuwe projecten financieel ondersteund. Daarnast is het ‘clean cooking’ project in Tanzania dat door de Lionsclub Tilburg in Kwa Ugoro wordt uitgevoerd, gecontunueerd. Het is daar de gewoonte om binnen in een hut op een houtskool-vuur te koken. Hierbij komen veel rook en schadelijke stoffen vrij die de hut doordringen en worden ingeademd. Met behulp van kleine kookoventjes is het mogelijk om pelletkorrels van geperst hout en gras te gebruiken, waarbij volledige verbranding ontstaat.

Dichtbij huis is een belangrijke bijdrage gegeven aan de Kerstpakkettenactie die de Lionsclub Tilburg jaarlijks organiseert. Ruim 300 kansarme gezinnen en alleenstaanden worden verblijd met een kerstpakket, dat door de leden zelf wordt samengesteld en rondgebracht. Dit jaar is ook een aantal pakketten verstrekt via de Pollepel van Pater Poels.

Daarnaast zijn er projecten ondersteund van Christoffel School (Groen Schoolplein), Mariëngaarde, Pater Poels/Broodnodig en Muziekids ETZ

Financieel verslag 2019

Klik hieronder op jaarcijfers 2019.pdf voor een gecomprimeerde financiële jaarrekening 2019 van de stichting. De overhead bedroeg met € 745 (vooral bankkosten) ongeveer 1,5%. Het eigen vermogen bedraagt thans € 75.405 Daarnaast kent de stichting nog een bestemmingsreserve van € 40.000 voor een meerjarige project.